Новини

Кмета на Община Борован поднесе своите поздравления по по повод 100 – годишнината на гр.Бяла Слатина на официалния празник на града .

  10.07.2014 11:22  
По повод 100 – годишнината на Община Бяла Слатина, инж.Десислава Тодорова бе поканена от кмета на Община Бяла Слатина, заедно с областният управител инж.Венцислав Василиев и кметове на други общини от Област Враца, да вземат участие в празника на града по повод 100 – годишнината от обявяването на Бяла Слатина за град.
Инж. Десислава Тодорова, поднесе поздравления от свое име и от името на жителите на Община Борован, към кмета на Община Бяла Слатина и нейните жители , като им пожела здраве, енергия, дръзновение, лично щастие и бъдещи сполуки.
Пожела на кмета, г-н Иво Цветков да продължава всеотдайно да работи за престижа, развитието и просперитет на Общината, а на жителите на града да продължат да съхраняват и предават през годините българския  дух и традиции, да бъдат горди наследници на редица интелектуалци и общественици, дали на България много в областта на науката, просветлението и развитието.