Новини

Заключителна пресконференция по проект” Ефективни политики на партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Боров

  10.10.2014 15:32  
На 3 октомври в заседателната зала на читалище „Цани Иванов”- Борован се проведе заключителната пресконференция по проект „ Ефективни политики и партньорство през следващия планов период, в помощ на община Борован”. Ръководителят на проекта Веромир Спасов направи подробна мултимедийна презентация за реализираните дейности и постигнатите резултати от проекта.
Четири са основните реализирани проектни дейности- организация и управление, разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики, разработване на общински план за развитие на община Борован за следващия планов период и осигуряване на мерки за публичност.
Благодарение на реализацията на този проект ще се улесни планирането на развитието на общината, разработен е основният стратегически документ- общински план за развитие, както и методология за контрол на общинските политики.
Най- важният резултат от успешно приключилия проект е изготвянето и приемането на Общински план за развитие на община Борован през периода 2014- 2020г., като затова са използвани само европейски средства. „Този основополагащ документ бе разработен и обсъден с широк кръг граждани, неправителствени организации, местните фирми. В него бяха включени множество препоръки и предложения. Особено важен е фактът, че той бе приет с конкурс.Този документ ни дава възможност да започнем програмиране в различните сфери и да бъдем в готовност да кандидатстваме още по успешно по европейските програми. Привлечените средства ще ни позволят да подобрим както инфраструктурата, така и социалната сфера, което в крайна сметка ще доведе до по добри условия за живот във всички населени места на общината”, заяви заместник- кметът Веромир Спасов.
Проектът „ Ефективни политики и партньорство през следващия програмен  период, в помощ на община Борован” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, съгласно договор №13-13-130/ 07.11.2013г.