Новини

Община Борован присъжда посмъртно званието за почетен гражданин

  15.10.2014 16:22  
Община Борован и Общински Съвет Борован присъждат званието за почетен гражданин за 2014 година на Иван Рашев Андреевски посмъртно.

Община Борован и Общински Съвет Борован присъждат званието за почетен гражданин за 2014 година на Иван Рашев Андреевски посмъртно.

Иван Рашев Андреевски е роден е в с. Борован, Врачански окръг, на 15 октомври 1927 г. в семейството на Мария и Рашо Андреевски. Най- голям брат на Веселин е Георги Андреевски, учител и фелдшер.
           Основно и средно образование завършва в Борован и Враца.Започва висшето си образование в Чехия и го завършва през 1951г. в Стопанския фа-култет при Софийския университет, специалност „Икономика на промишле-ността“.Жени се за Василка Ангелова  Михайлова и имат син, Андрей.
След военна служба /младши лейтенант/, започва работа в Министерство на народната просвета, където се пенсионира след 38 годишен трудов стаж.
Там изминава пътя от редови служител  до Началник дирекция “Планиране на капиталните вложения”. Той познава детайлно проблемите на строи-телството на учебни сгради в цялата страна и участва в изграждането на стотици обекти, от детски градини до университетски сгради и учебни съоръжения. Има изключителен принос за създаване и развитие на детски, ученически и студентски бази за отдих и обучение.
Неговата високопрофесионална и всеотдайна работа е причина, да бъде познат, обичан и уважаван от просветните работници в България и е оценена от ръководството на МНП, за което получава много награди:
- Отличник на МНП – 1978 г.
- 100 години от Освобождението на България 1978г.
- 1300 години България – 1981 г.
- 40 години социалистическа България -1984г.
- Орден “Кирил и Методий ” - ІІ степен
- Орден “Кирил и Методий ” - І степен – 1987г.
- Множество юбилейни плакети и медали на учебни заведения.

Иван Рашев Андреевски създаде прекрасно семейство, сред всички роднини, близки и приятели, беше познат и уважаван за своята честност, трудолюбие, доброта и отзивчивост.