Новини

Пресконференция по проект „Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН“

  05.12.2014 12:10  
На 03.12.2014г. в музикалната зала на НЧ“ Цани Иванов“ се проведе пресконференция по проект „Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък - БОРОВАН“. - Договор № М13-22-171 / 20.08.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 9 месеца.Общата стойност на проекта 88 203,76 лв. Целеви групи по проекта са служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован; Кметове на кметства.
Основна цел на поректа е повишаване ефикасността и ефективността на работа в общинска администрация Борован
Специфични цели по проекта са :
Повишена квалификация на служителите във връзка с предизвикателствата, свързани с електронното управление и изискванията на информационното общество.
Повишаване на капацитета на човешките ресурси чрез специфични обучения по нови и иновативни теми.
Дейностите, заложени по проекта са :
Управление на проекта.
Дейности за информация и публичност.
Индивидуални обучения за служителите от Община Борован в ИПА.
Обучения по ключови компетенции за повишаване на ефективността.
Очакваните резултати са:
Проведени девет срещи на екипа.
Проведена начална пресконференция.
Отпечатани 100 броя листовки.
Изработен банер.
Изработени 100 комплекта папки и химикалки.
Обучени общо 30 служители в ИПА и получили сертификати за преминали обучения в ИПА.
Проведени три обучения по ключови компетенции.
Обучени общо 75 служители по ключови компетенции.
75 служители получили сертификати по ключови компетенции

Представянето на проекта беше направено от г-жа Силвия Катанска, която е ръководител по проекта.
Кметът на Борован инж. Десислава Тодорова обясни, че настоящият проект е едно своеобразно продължение на вече приключил подобен проект, а също така и надграждащ знанията и уменията на служителите.
„Работещите в община Борован ще са по-мотивирани, по-компетентни и ще имат възможност да повишат своя професионализъм с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. Уверена съм, че общинската администрация ще продължи професионалното си развитие и ще имаме удоволствието и занапред да отчитаме нови и нови резултати“, заяви инж.Тодорова.
Голям е интересът от страна на общинските служители да бъдат преквалифицирани, за да могат да отговарят на изискванията на времето.