Новини

Общински спортен празник

  18.05.2015 22:07  
Днес 18.05.2015г. бе проведено Общинско състезание по народна топка , теглене на въже, щафета и финал на общински турнир по футбол на учениците от ОУ“ Св. св. Кирил и Методий“ Малорад , ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ Добролево, ОУ“ Отец Паисий“ с. Борован и ПГТ „Коста Петров“ с. Борован 
Спортния празник бе проведен под мотото „НЕ НА АГРЕСИЯТА И ЗАВИСИМОСТИТЕ“ тези мероприятия се провеждат под патронажа на Кмета на Община Борован инж. Десислава Тодорова по инициатива на местната Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни то е част от превантивната работа на институциите срещу насилието и агресията сред подрастващите. Целта на спортния празник е засилване привлекателността на българското училище посредством разнообразяването на спортната дейност, като фактор за изграждане на двигателни умения и навици, утвърждаване на здравословен начин на живот, превенция срещу негативните емоции и явления в обществото, да съдействаме за интелектуалното и физическо развитие на българските деца и младежи. Стимулирайки интереса към спортуването да превърнем това във алтернатива на агресията и зависимостите, подобрявайки самочувствието, здравето, възпитавайки спортен дух и усет към красота, свободното време на учениците да е оползотворено. 
На всички участници бяха раздадени тениски с надпис „НЕ НА АГРЕСИЯТА И ЗАВИСИМОСТИТЕ“ също така медали за учениците участвали във футболното състезание с грамота и флагче, а на всички останали отбори ,участвали в състезания по теглене на въже, народна топка и щафета наградите бяха грамоти и флагчета.
Рефери на спортния празник бяха Любен Куновски и Николай Беличовски 
Кметът на община Борован, инж. Десислава Тодорова благодари на участниците за всеотдайността и любовта към спорта които показаха на стадион „Торпедо“ с. Борован , пожела им да бъдат все така толерантни и дисциплинирани един към друг и да запазят хубави спомени от този спортен празник. „От все сърце ви пожелавам здраве , дръзки мечти и сили за да ги достигнете”, каза на финала тя.

І – ва възрастова група от V до VІІІ клас – футбол 
І – во място ОУ“Отец Паисий“ с. Борован 
ІІ – ро място ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ с. Малорад 
ІІІ – то място ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ с. Добролево 

ІІ възрастова група ІХ до Х клас – футбол 
І – во място – ІХ клас ПГ – Т „Коста Петров“ с. Борован 
ІІ – ро място Х клас ПГ – Т „Коста Петров“ с. Борован 

І – ва възрастова група От V до VІІІ клас – щафета 
І - во място – ОУ“ Св.св. Кирил и Методий“ с. Малорад 
ІІ – ро място – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Малорад 

ІІ – ра възрастова група От ІХ до ХІ клас 
І – во място Х - клас ПГ- Т „Коста Петров“ с. Борован 
ІІ – ро място – ХІ клас ПГ – Т „Коста Петров“ с. Борован 

І - ва възрастова група От V до VІІІ – клас – теглене на въже 
І - во място – ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ с. Малорад 
ІІ – ро място – ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ с. Добролево 

ІІ ра възрастова група теглене на въже – от ІХ до ХІ клас 
І - во място Х клас ПГ – Т Коста Петров с. Борован 
ІІ – ро място - ХІ клас ПГ – Т Коста Петров с. Борован 

І – ва възрастова група народна топка 
І – во място – Оу Св. св. Кирил и Методий“ с. Малорад 
ІІ – ро място – ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Добролево