Новини

Откриване на ремонтираната сграда на НЧ " Просвета 1919" с. Малорад

  20.05.2015 10:12  

На 19.05. официално бе открита  изцяло обновената и ремонтирана сграда на НЦ „ Просвета 1919“ с. Малорад. Проектът бе  финансиран на 100% от държавата чрез Публично инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ . Ремонт на сградата не е правен от 1967 г. След 47 години в с. Малорад  се радват на реновирано читалище. Ремонта включи  подмяна на дограмата, топлоизолация на фасадата, смяна на ел. и ВИК инсталации, и канализация, ремонт на киносалона,  претапициране на седалките, мазилки, боядисване,  поставяне на нов фаянс и  смяна на паркета. Общата стойност на извършените дейности са  380 000,00 лв.

Официални гости на събитието бяха  инж.  Десислава  Тодорова – кмет на Община Борован, г-жа Яна Бецинска секретар на  Община Борован,  д-р Цезар Пенчев , г-жа Петя Петровска, Цено Цоловски и Христо Коциловски  – общински съветници, г-н Петър Гарвански – кмет с. Малорад, г-н Гриша Георгиев – кметски наместник с. Сираково, г-жа Людмила Христова – гл.експерт „ Образование и култура“, общинска администрация Борован. Сред другите гости бяха Директора на регионална библиотека „ Христо Ботев“ гр. Враца – г-жа Силвия Врачовска; г-жа Калинка Костадинова – директор на ЦДГ „ Тошка Петрова“ с. Борован; г-н Митко Тошев – секретар на НЧ „ Развитие“ гр. Враца, г-жа Мария Димитрова – старши експерт РЕКИЦ Читалища, както и представители на читалищата на селата Паволче, Хайредин.

Кметът на Община Борован, инж. Десислава Тодорова поздрави присъстващите, а от името на областния управител на Област Враца, г-жа Малина Николова бе  връчен поздравителен адрес.

Откриването продължи с празничен концерт на самодейците от Читалището. Той бе открит от Калинка Костадинова, продължи с поздравите на момичетата от трио „ Славейче“, мъжка певческа група внесе допълнително настроение,  а женската певческа група  „ Пъстра китка“  подготви гостите и зрителите за специалното участие в концерта на Представителен  ансамбъл за народни песни и танци  Вратица“ при  Читалище „ Развитие“ Враца, които изнесоха кратка програма.

След завършване на празничната концертна програма, домакините от НЧ „ Просвета 1919“ с. Малорад  поканиха гостите си на официален коктейл.