Новини

Стартира нова социална услуга в Община Борован

  02.07.2015 13:40  

Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова днес  
сключи  договор за предоставяне на нова социална услуга –„Осигуряване на топъл обяд в населените места на територията на община Борован”. Тя е финансирана със средства на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, ОП Храни и/ или основно материално подпомагане, проект 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“- 2015.

Целевата група по проекта са общо 200 човека, отговарящи на определени критерии:

-         Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход – общо 90 човека

-         Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца – общо 10 човека

-         Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии – общо 70 човека

-         Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане – общо 10 човека

 

Предоставянето на социалната услуга започна от днес и  ще се реализира на територията на цялата община в продължение на  четири месеца – до края на месец септември. Приготвянето на храната става в Домашен социален патронаж – по меню, което се утвърждава ежеседмично от Управителя, домакина и главният готвач на ДСП – Борован и ще включва, супа, основно ястие и един хляб дневно.

За трудноподвижните потребители храната се доставя до дома им. За село Борован храната ще се предоставя в сградата на ДСП, за с. Малорад – в  обособена сграда до Тото пункта, за селата Нивянин,  Добролево и Сиракова пункта за раздаване на храна са в сградите на съответното кметство.

Най-много потребители има в селата Борован и Малорад – съответно 63 и 68 човека, бройките за Добролево са 26, за Нивянин – 28, за Сираково – 15 човека.