Новини

Откриване на ремонтиран път „Нивянин – Борован –Малорад“

  14.09.2015 14:43  

Днес 14.09.2015г., Кметът на Община Борован- инж. Десислава Димитрова Тодорова официално  откри  ремонтираните участъци на пътя по проект „ Реконструкция рехабилитация на път VRC 1015 „Нивянин-Борован” от км. 13+600 до км. 17+990; - Участък от път VRC 1003 „Борован –Малорад” от км. 20+360 до км. 27+202”, в изпълнение на Договор № 06/321/01159 от 27.11.2012г. Отпуснатата финансова помощ е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Ремонтът на този участък е плод на усиленият труд на местна администрация Борован. Кметът на Община Борован благодари на служителите в общинска администрация за положения труд и най- вече на зам.кмета на Община Борован, г-н. Веромир Спасов за реализацията на този проект.

Последното преасфалтиране на пътя е правено преди повече от тридесет години. Сега ежедневно стотици жители и гости на общината, преминаващи през нея се радват на бързо и комфортно придвижване в ремонтираните участъци. Този проект е от стратегическо значение, както за община Борован, така и за съседните общини: Община Хайредин и Община Бяла Слатина.

Участъците  на пътя „Борован –Малорад” и „Нивянин – Борован“ бяха осветени с литургия  от Отец Сашо, служещ на Врачанската Епархия , а песните на самодейния певчески хор към Читалище „Просвета 1919“ с.Малорад и г-жа Калинка Андреева огласяваха ширините навред.

Кметът на Община Борован пожела на всички жители и гости  на общината здраве, светло бъдеще и безаварийно пътуване.