Новини

Нов вид социална услуга стартира в Община Борован

  16.09.2015 16:01  

Днес 16.09.2015г.кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова сключи договор с Фонд „Социална закрила“ към АСП на МТСП за нов вид социална услуга „Обществена трапезария“.

Като бенифициенти на новата услуга ще бъдат включени 200 лица,живеещи на територията на Община Борован,  за период от 01.10.2015г. до 31.12.2015г.

Лицата които ще бъдат включени, трябва да отговарят на следните условия:

-         Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход         

-    Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца

-         Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии