Новини

ОДЗ „Юрий Гагарин“ с.Малорад, с филиал Иван Нивянин, община Борован отпразнува с Тържествен концерт, своята 55 годишнина.

  21.04.2016 15:05  

Днес в салона на Читалище “Просвета 1919“с.Малорад се проведе тържествено отбелязване на 55 годишнината на ОДЗ “Юрий Гагарин“с.Малорад. Мероприята по отбелязването на празника започнаха с посещение  в детската градина, всички гости бяха посрещнати с хляб и сол.  След което всички родители  официални  гости и деца разгледаха изложба от рисунки на децата от детската градина и гвоздеят на програмата бе Тържественият  концерт които изнесоха възпитаниците на  градината.

В ОДЗ „Юрий Гагарин“с.Малорад и филиала към детската градина в с.Добролево функционират общо  4 групи и  1  яслена група с персонал от 20 човека. През 2014г. е извършен основен ремонт на материалната база, закупени са нови мебели,оборудвана е н необходимите технически средства и материали за добро и качествено обучение на децата според европейските изисквани.

Официален  гост  на Тържествения концерт, бе инж.Десислава Тодорова Кмета на Община Борован, която поднесе своите поздравления към  педагогическият персонал и  децата, с  букет от  цветя беше уважена   директорът  на детската градина г-жа Полина Гарванска.  От името на Община Борован,  беше  дарен , принтер за нуждите на детската градина .

Освен кметът на общината,  мероприятието беше уважено и от заместник кмета на Община Борован по „Хуманитарни дейности“ г-ж Илияна Донкова,  както и Гл.специалист „Хуманитарни дейности“ г-жа  Цветелина Петрова, Кмета на  кметство с.Малорад г-н Цено Цоловски, Д-р Цезар Пенчев - общински съветник в ОбС Борован  , Кмета на с.Рогозен г-н  Иван Бешировски,  Директора на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ с.Малорад Мая Донкова, Директорът на ЦДГ“Тошка Петорова“ г-жа Калинака Андреева,   настоящи и бивши учители.

Пищно тържество с много песни, танци и стихотворения, бяха  се подготвили възпитаниците на детската градина.