Новини

Обменно посещение от между учители по проект на „Еразъм +“ в ОУ“св.св.Кирил и Методий „ с. Добролево

  04.05.2016 15:58  

В   три дневно  посещение и обмяна на опит ще участват учители и директора на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с. Добролево. Инициативата е по програма „Еразъм +“ с наименование  на проектътъ „ От демократично училище, към демократично общество“. Гости  в училището са партньорите по проекта от  Турция – учители и директор .  За провеждане на три дневното посещение има предварително изготвена програма която включва:

Дискусии на тема:

·         Опознаване между двете страни  - учители и директори, училищна среда

·         Презентации на приемащата институция за профила на родителя , религия и училище

·         Правила, които учениците трябва да се подчиняват в училище и предпазни мерки, които да са предприети от администрацията на училищата

·         Наблюдение на поведението на учениците в класните стаи

·         Сътрудничество между институциите и училището

·         Културата в училище 

 

Ще се проведат :

·         Работна среща с Кмета на Община Борован инж.Десислава Тодорова

·         Посещение  на ОДК“ Маша Белмустакова“

·         Среща с родители на учениците от ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Добролево

·         Екскурзия да „Леденика“