Новини

Лазарки посетиха общинска администрация Борован

  06.04.2017 13:11  
Лазарки посетиха  общинска администрация Борован

Сред богатото наследство от български традиционни обичаи, особено ярко се откроява лазаруването. Това е един от най-тачените в народния календар обичаи. Корените му са твърде далечни - още от предхристиянската епоха. Прорастват върху основата на езически представи и схващания, подхранващи се от важните социални функции, които обичаят изпълнява. Благодарение на това лазаруването се е запазило в продължение на векове. В хода на своето хилядолетно битуване то претърпява развитие, при което редица негови елементи се променят, някои отпадат и възникват нови. Като цяло обичаят постепенно загубва първоначалната си обредно - магическа същност и се превръща в народна забава, която еднакво увлича непосредствените участници и колектива, в чиято среда се изпълнява.
Днес лазарките от Детска градина „Тошка Петрова“с.Борован с ръководител Анелия Красимирова и танцов състав към ЦПЛР „ Маша Белмустакова “  Борован с ръководител Детелина Крачуновска и директор  Мая Йорданова, посетиха сградата на Общинска администрация Борован и зарадваха със своите песни и танци служителите на администрацията.  Кметът инж. Десислава Тодорова посрещна красивите лазарки и ги почерпи с лакомства и яйца. Те от своя страна направиха един малък спектакъл и очароваха всички служители с артистичност и чар.