Новини

Български червен кръст стартира обучения на социално слаби в Община Борован

  11.08.2017 10:35  
Български червен  кръст  стартира обучения на  социално слаби в Община Борован

Специалисти от Областна структура на БЧК  Враца, стартираха  обучение на  социално слаби от Община Борован . Първото обучение на социално слаби лица се проведе на 10.08.2017 г. от 10,30 часа  в сградата на кметство  село Сираково, община Борован. Темите  които бяха засегнати са  :    „Как да не стават жертва на телефонните измами“ и „Здравословно хранене и социално значими заболявания“.

Общо 780 лица -  социално слаби от община Борован ще преминат през  обучителните семинари. Участниците са лица , получили помощи за отоплителен  сезон  през  2015-2016 година и  лица включени в програмата за подпомагане с хранителни пакети през настоящата година.

Предстоят да се проведат обучения още и в другите население места на община Борован,  като графика за  провеждане е  следният:

16.08.2017 г. от 10,30 часа в Читалище „Пробуда „ с. Добролево

29.08.2017г. и 30.09.2017г. от 10,30 часа в Читалище“Просвета“ с. Малорад

18.08.2017г. от 10,30 часа – сградата на Кметство с. Нивянин

22.08.2017г.и 24.08.201г. от 10,30 часа в сградата на  Пенсионерски клуб с. Борован

 

Специалистите от ОС на БЧК Враца, госпожа Кръстева и  Луканова уточниха, че засегнатите  теми  са  важни и полезни за социално слабите лица -   Здравословното хранене и социално значимите заболявания, като и затлъстяване, диабет и сърдечно-съдовите заболявания,  са изключително важни и значими.  За  по - възрастното население на общината -  „телефонните измами“  са актуална  тема,  която е интересна и би им помогнала да се предпазят. На предстоящите обучения ще бъдат засегнати и други интересни и важни теми като :

1.  „Подготовка на населението за реакция при бедствия „

2.  „Първа помощ при бедствие“

3.  „Консултации свързани със семейния бюджет“

4. „Насочване на целеви групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги от държавата“