Новини

„По Коледа се случват чудеса - Да стоплим сърцето на дете“

  18.12.2019 14:46  
„По Коледа се случват чудеса - Да стоплим сърцето на дете“

Днес бяха избрани три деца, които кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова ще зарадва със подаръци. Инициативата на инж. Десислава Тодорова „По Коледа се случват чудеса - Да стоплим сърцето на дете“ се превърна в традиция.
Комисия от общинска администрация Борован в състав :
Председател: Таня Петкова – Секретар на Община Борован
Членове:
1.Галинка Хлебарска – Старши експерт „Общински приходи и разрешителни режими“
2. Галя Златковска – Главен специалист „УТ и СТ“
както и служители от администрацията присъстваха на изтеглянето на трите писма от кутията поставена на 06.12.2019г. във фоайето на общинска администрация Борован.
Изтеглянето на писмата се извърши от 10:00 ч. в кабинета на кмета на община Борован, на случаен принцип в присъствието на комисията и администрацията.
Писмата на късметлиите изтегли лично инж. Десислава Тодорова кмет на Община Борован.
Избраните деца са:
1.Анна Жорова Данчева от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ село Малорад.;
2. Цветомира Богданова Славкова от ДГ „Тошка Петрова“ село Борован;
3. Велислава Калинова Крумова от ОУ“ Отец Паисий“ село Борован;
Децата ще получат своите подаръци на 20.12.2019г. от 10.00 ч. в кабинета на кмета на общината.