Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджет 2020г.
01.09.2021 09:31
Свали
Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2020 г.
01.09.2021 09:40
Свали
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване - 2009 г.
18.11.2020 14:12
Свали
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване - 2010 г.
18.11.2020 14:13
Свали
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване - 2011 г.
18.11.2020 14:13
Свали
Баланс за 2011 г.
18.11.2020 14:13
Свали
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване - 2012 г.
18.11.2020 14:14
Свали
Баланс за 2012 г.
18.11.2020 14:14
Свали
Годишен финансов отчет за 2016 година част 1
26.09.2017 14:17
Свали
Годишен финансов отчет за 2016 година част 2
26.09.2017 14:18
Свали
Годишен одитен доклад за 2016 година
26.09.2017 14:18
Свали
Годишен финансов отчет 2017 г.
25.06.2018 14:19
Свали
Годишен финансов отчет 2018 г.
18.06.2019 14:20
Свали
Годишен финансов отчет за 2019
08.03.2020 11:07
Свали
Годишен финансов отчет за 2020
08.03.2021 09:40
Свали