Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В