Състав на Общински съвет в Община Борован

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН

Петър Станев Петров

тел.: 09147/ 94-04

Приемен ден : 

Моника Тихомирова  - тех.сътрудник,  тел. 09147/ 94-04


Състав на Общински съвет
 

От  МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 1. Христо Неделков Донков  
 2. Данаил Николов Крушарски
 3. Пламен Василев Методиев 
 4. Иглика Атанасова Сълковска 
 5. Павлин Костадинов Бецински 
 6. Марияна Цветомирова Маринова

  ПП БСП

 1. Пламен Христов Петров     

ПП ГЕРБ

 1. Иван Димитров Костовски
 2. Георги Георгиев Гетовски
 3. Елка Иванова Николова 
 4. Марина Тониева Гойлашка
 5. Цено Ценов Цоловски