Заместник кмет Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки

Десислава Николаева Марковска, родена на 4 януари 1980 година в село Добролево. Своето средно образование тя  завършва в Икономически техникум „Козма Тричков“ гр.Враца със специалност „Икономика и маркетинг на предприятието. Притежава дипломи за   висше образование със следните специалности: Магистър по „Икономика“, Магистър по „Валутен и митнически контрол“ и Магистър „Юрист“.

Своето  висше образование госпожа Марковска завършва в университетите СА“Д.А.Ценов“ гр.Свищов и ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“гр.Велико Търново. Професионалното й развитие започва през декември 2007 година като управител на частна фирма, а през септември 2008 година  се регистрира и  като земеделски производител, които  ръководи и управлява успешно.

През месец  април 2012 година започва работа в Община Борован на длъжност експерт „Обществени поръчки“ . В продължение на 6 години професионален  опит и стаж като експерт „Обществени поръки“, госпожа Марковска усъвършенства и развива своите умения в сферата на обществените поръчки и проектите , което неминуемо  доведе  до гласуваното  доверие от страна на кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова да я назначи като неин втори заместник кмет, отговарящ за ресора „Инвестиционна политика, проекти и обществени  поръчки“.

Заместник кмет Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки