Кметове на кметства

с. Малорад       - Иво Ивановс. Добролево   - Илиян Найчов Буковски
 

Месторождение: с. Добролево

Образование: средно специално- ТМСС "Никола Вапцаров ' гр. Бяла Слатина

Професионална квалификация: техник селскостопанска техникас. Нивянин       - Николай Христов с. Сираково     - Гриша Иванов Георгиев

Месторождение:с. Сираково
Образование: средно специално
Професионална квалификация: двигатели с вътрешно горене