Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество