Секретар

Таня Николова Петкова, родена 9 януари 1973 г. в гр. Бяла Слатина.

Магистър по Икономика със специалност „Финанси“, а също така притежава и допълнителна професионална квалификация като вещно лице.

Професионалното й развитие започва през 1993г. като старши специалист ПУЗ към Агенция по заетостта, Дирекция Бюро по труда Бяла Слатина, където работи до ноември 2003 г.

През  същата  година става кмет на кметство село Попица, към Община Бяла Слатина. Успешно ръководи и управлява кметството два мандата.

От 14 януари 2011 година започва отново работа в  Дирекция Бюро по труда Бяла Слатина  като старши специалист ПУ.

От месец февруари 2012 г. до момента на назначаването й  за секретар на Община Борован е директор на Дирекция Бюро по труда Бяла Слатина. 

Секретар на Община