За кмета

Иван Димитров Костовски - Кмет на Община Борован е роден на 21.07.1971 година в гр. Бяла Слатина, като 52 години е живял в село Борован .

Има завършено средно образование и е работил е в частния сектор .

От 2011г до 2023г. е бил общински съветник в общински съвет Борован, като през този период от 2015г. до 2019г. е избран за председател на Общински съвет .

Кмет на Община Борован