Проекти на нормативни актове

Програма за опазване на околната среда на Община Борован 2021 – 2028 г.


 12.02.2021 14:23

Проект на програма за управление на отпадъци


 05.02.2021 15:18

Проект на изменение и допълнение на Правилник за организация на дейността на Общински съвет - Борован


 10.12.2020 11:33

Проект на Наредба за опазване на обществения ред и докладна с мотиви


 22.07.2020 08:11

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Борован


 20.07.2020 08:22

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борован


 09.03.2020 08:25