Население

По данни на НСИ към м. 12.2016 г, населението на община Борован е 5 376 жители. По данни на ГРАО към м. 07.2017 г, населението на общината е разпределено, както следва:

Жители по постоянен адрес на Община Борован


Жители по настоящ адрес на Община Борован

  Мъже Жени
Борован 1 238 1 222
Малорад 911 903
Добролево 480 460
Нивянин 263 243
Сираково 128 123
Общо 3 020 2 951

 

Жители по постоянен адрес под 18г. към м.07.2017г. на Община Борован

  Мъже Жени
Борован 256 217
Малорад 205 177
Добролево 92 90
Нивянин 34 35
Сираково 13 15
Общо 600 534

 

Жители по настоящ адрес под 18г. към м.07.2017г. на Община Борован

  Мъже Жени
Борован 277 228
Малорад 193 163
Добролево 82 81
Нивянин 34 27
Сираково 12 18
Общо 598 517

 

Жители по постоянен адрес над 63г. към м.07.2017г. на Община Борован

  Мъже Жени
Борован 215 300
Малорад 196 295
Добролево 88 116
Нивянин 42 57
Сираково 26 46
Общо 567 817

 

Жители по настоящ адрес над 63г. към м.07.2017г. на Община Борован

  Мъже Жени
Борован 263 363
Малорад 234 310
Добролево 113 133
Нивянин 64 94
Сираково 35 53
Общо 709 953

Забележка: Лицата могат да имат постоянни и настоящи адреси както еднакви така и различни.