Търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи в землището на с. Добролево с обща площ от 457,638 дка


 10.06.2024 13:20

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи в землището на с. Сираково с обща площ от 27,430 дка


 10.06.2024 12:52

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи в землището на с. Борован с обща площ от 28,088 дка


 10.06.2024 12:50

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на неурегулиран поземлен имот


 01.09.2023 16:35

публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост : специален автомобил - сметосъбирач марка: МЕРЦЕДЕС, модел: „2628 Л ЕКОНИК“, с регистрационен номер ВР 0506 ВТ, двигател № 90495200738748, шаси № WDB9576611Z932251, първоначална регистрация: 06.06.2002 г., обем на двигателя: 6374 куб. см., мощност на двигателя: 205 kW, общо тегло: 13490 кг., находящ се на площадка на община Борован.


 05.07.2023 11:14

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ СВЪРЗАНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 34,00КВ.М, НАХОДЯЩИ СЕ НА І-ВИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.МАЛОРАД, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА АПТЕКА.


 05.06.2023 10:20

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАРКА: УАЗ, МОДЕЛ: "3962-01", ТИП ФУРГОН С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ВР 8758 АМ, ДВИГАТЕЛ № 30402140, ШАСИ № 396206Р0200923, ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ: 19.05.1993 Г., ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ: 2400 КУБ. СМ., МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ: 68 KW, ОБЩО ТЕГЛО 1550 КГ., НАХОДЯЩА СЕ НА ПЛОЩАДКА НА ОБЩИНА БОРОВАН


 28.02.2023 09:17

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПАВИЛИОН С ПЛОЩ ОТ 20,50 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 1В, ПО ПЛАНА НА С. БОРОВАН


 28.02.2023 09:10

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІІ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 3 708,50 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 43 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. СИРАКОВО


 09.12.2022 08:45

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) І - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 798,95 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 43 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. СИРАКОВО


 09.12.2022 08:41

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 "и" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.06.2022 16:08

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 "з" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.06.2022 16:07

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.06.2022 16:05

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.06.2022 16:04

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 "р" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.06.2022 16:02