Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ СВЪРЗАНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 34,00КВ.М, НАХОДЯЩИ СЕ НА І-ВИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.МАЛОРАД, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА АПТЕКА.


 05.06.2023 10:20

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАРКА: УАЗ, МОДЕЛ: "3962-01", ТИП ФУРГОН С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ВР 8758 АМ, ДВИГАТЕЛ № 30402140, ШАСИ № 396206Р0200923, ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ: 19.05.1993 Г., ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ: 2400 КУБ. СМ., МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ: 68 KW, ОБЩО ТЕГЛО 1550 КГ., НАХОДЯЩА СЕ НА ПЛОЩАДКА НА ОБЩИНА БОРОВАН


 28.02.2023 09:17

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПАВИЛИОН С ПЛОЩ ОТ 20,50 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 1В, ПО ПЛАНА НА С. БОРОВАН


 28.02.2023 09:10

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІІ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 3 708,50 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 43 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. СИРАКОВО


 09.12.2022 08:45

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) І - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 798,95 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 43 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. СИРАКОВО


 09.12.2022 08:41

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 "и" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.06.2022 16:08

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 "з" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.06.2022 16:07

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 709 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.06.2022 16:05

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 466 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.06.2022 16:04

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 359 "р" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОРОВАН


 20.06.2022 16:02

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 184 "и" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД


 20.06.2022 15:56

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "ТИХОВ ЛЪГ" НАХОДЯЩ СЕ В С. БОРОВАН С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 154.148 ДКА.


 21.04.2022 08:34

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАРКА: УАЗ, МОДЕЛ "3962-01", ТИП ФУРГОН С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ВР 8758 АМ, ДВИГАТЕЛ № 30402140, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЛОЩАДКА НА ОБЩИНА БОРОВАН


 29.10.2021 11:08

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА: ВАЗ 2121, С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ВР 7136 ВВ, ДВИГАТЕЛ № 9811162, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЛОЩАДКА НА ОБЩИНА БОРОВАН


 29.10.2021 10:54

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 14,5 КВ. М. НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. ДОБРОЛЕВО, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VІІІ, КВ. 5 ПО ПЛАНА НА С. ДОБРОЛЕВО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ


 21.09.2021 12:13