Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат всеки делничен работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч. в „Центъра за административно обслужване на граждани“ при общинска администрация Борован.

Адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240, ул. „Иван Вазов“ № 1, email адрес: ob.borovan@borovan.egov.bg

Приемането на устни запитвания се извършва от служител към назначената от Кмета на Община комисия по Закона за достъп до обществена информация.

Телефон за контакт: 09147 9440 – Веселина Геормезовска.

Място за четене на предоставената информация -  Приемна стая на Кмета на Община Борован.