Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация