ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2023 Г.
В ОБЩИНА БОРОВАН


04.01.2024 09:47
Свали
Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 г. в община Борован
05.01.2023 14:37
Свали
Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021г. в Община Борован
02.03.2022 15:03
Свали
Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г. в Община Борован
15.01.2021 15:08
Свали
Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г. в Община Борован
12.11.2020 09:33
Свали
Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. в Община Борован
12.11.2020 09:17
Свали
Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. в Община Борован
12.11.2020 09:16
Свали