Обявления за конкурси за държавни служители

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура
 09.04.2024 16:59

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура № 123/09.04.2024г.

Препис-извлечение от Протокол от 29.03.2024 г.за длъжността Директор на дирекция „Финансово-счетоводни и правни дейности и административно обслужване”
 29.03.2024 13:38

Препис-извлечение от Протокол от 27.03.2024 г.за длъжността Старши експерт „Счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни и правни дейности и административно обслужване”
 27.03.2024 14:56

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Главен експерт ЕПНПОП
 25.03.2024 12:00

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор дирекция ИППОПХД
 25.03.2024 11:59

Система за определяне на резултатите за длъжността " директор на дирекция ФСПДАО"
 20.03.2024 11:17

Система за определяне на резултатите за длъжността "старши експерт Счетоводител"
 20.03.2024 11:15

Уведомително писмо до г-н Кариманов кандитат за участие в конкурс за длъжността директор дирекция "ФСПДАО"
 19.03.2024 16:20

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността - директор дирекция " ФСПДАО"
 19.03.2024 16:18

Уведомително писмо до г-жа Цветанова кандитат за участие в конкурс за длъжността Старши експерт "Счетоводител"
 19.03.2024 16:16

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността - старши експерт Счетоводител
 19.03.2024 16:14

Обявления за конкурси за длъжността Старши експерт" Счетоводител"
 01.03.2024 11:12

Обявления за конкурси за длъжността Директорът на дирекция „ФСПДАО“ при Община Борован
 01.03.2024 11:09

Препис- извлечение от Протокол от 18.12.2023 г. от проведен конкурс за длъжността Старши експерт "ОМП"
 18.12.2023 16:03

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт „ОМП“ в Община Борован
 11.12.2023 16:02