Заседания на ОбС Борован

Дневен ред за извънредно заседание на ОбС Борован на 09.03.2023г.


 06.03.2023 14:19

Дневен ред за заседание на ОбС Борован на 24.02.2023г.


 17.02.2023 09:13

Дневен ред за заседание на ОбС Борован на 27.01.2023г.


 20.01.2023 16:48

Дневен ред за заседание Общински съвет Борован на 19.12.2022 година


 12.12.2022 11:14

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 25.11.2022 г.


 18.11.2022 14:42

Дневен ред за извънредно заседание на ОбС Борован на 04.11.2022г.


 02.11.2022 14:03

Дневен ред за предстоящо заседание на 28.10.2022г.


 21.10.2022 14:33

Дневен ред за предстоящо извънредно заседание на ОбС Борован на 17.10.2022г.


 14.10.2022 14:49

Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС Борован на 30.09.2022г.


 23.09.2022 15:05

Дневен ред за предстоящо извънредно заседание на ОбС Борован на 21.09.2022г.


 19.09.2022 13:24

Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС Борован на 26.08.2022г.


 19.08.2022 09:18

Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС Борован на 29.07.2022г.


 22.07.2022 13:36

Дневен ред на извънредно заседание на ОбС Борован на 06.07.2022г.


 05.07.2022 13:18

Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС Борован на 23.06.2022г.


 16.06.2022 11:12

Дневен ред на предстоящо заседание на 27.05.2022г.


 20.05.2022 10:17