Пресинформация_МИГ-обществено обсъждане
11.12.2023 12:07
Свали
ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „БОРОВАН - ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“ - снимки
11.12.2023 12:40
Свали
Покана за заключителна конференция за представяне резултатите от изпълнението на проектните дейности и последващите етапи за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие
08.12.2023 13:38
Свали
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ
ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ
ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА -
ВЪРШЕЦ

27.11.2023 16:12
Свали
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИE НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца
– Вършец”

01.01.1970 02:00
Свали
Покана за участие в учредително събрание за създаване на местна инициативна група Борован - Враца - Вършец
06.11.2023 09:13
Свали
ПРОЕКТ НА УСТАВ НА МИГ" БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРЩЕЦ"
06.11.2023 09:14
Свали
ПРОЕКТ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА МИГ" БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРШЕЦ"
06.11.2023 09:15
Свали
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА , свързана с изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“,
18.10.2023 16:44
Свали
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ОСНОВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

20.09.2023 14:46
Свали
ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МИГ "БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРШЕЦ"
05.09.2023 10:03
Свали
ПОКАНА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА МИГ" БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРШЕЦ"
31.07.2023 11:31
Свали
ПРОЕКТ НА УСТАВ НА МИГ" БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРЩЕЦ"
31.07.2023 11:32
Свали
ПРОЕКТ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА МИГ" БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРШЕЦ"
31.07.2023 11:33
Свали
УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА МИГ 2023-2027
31.07.2023 11:33
Свали
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА НА МИГ" БОРОВАН-ВРАЦА-ВЪРШЕЦ"
31.07.2023 11:34
Свали
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
31.07.2023 11:35
Свали
АНКЕТНА КАРТА
26.05.2023 13:47
Свали
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ " ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН - ВРАЦА - ВЪРШЕЦ"
09.05.2023 15:53
Свали
Встъпителна конференция по Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ група Борован-Враца-Вършец”
27.04.2023 12:30
Свали
Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ група Борован-Враца-Вършец”
17.03.2023 16:18
Свали