Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2024година на Община Борован
22.01.2024 12:39
Свали
Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2023г. на Община Борован
11.08.2023 12:39
Свали
Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2022г. на Община Борован
16.03.2022 15:14
Свали
Покана за обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2021 г.
02.02.2021 14:42
Свали
Покана за обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2020 г.
14.01.2020 08:09
Свали
Покана за обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2019 г.
07.01.2019 07:59
Свали
Покана за обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2018 г.
22.12.2017 07:54
Свали
Покана за обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2017 г.
29.12.2016 16:01
Свали
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2015 г.
17.11.2014 15:35
Свали
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2014 г.
18.11.2013 15:08
Свали
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2013 г.
22.01.2013 14:14
Свали