Спорт

Спортни мероприятия на територията на Община Борован

Община Борован ежегодно организира турнири по футбол за учениците от пети до осми клас. През пролетния сезон – майските културни и спорти празници и през есенния –  25 Октомври, Деня  на Община Борован, в турнирите участват учениците на трите основни училища .

На територията на Общината съществува футболен клуб ФК“Торпедо - 2004“ с. Борован, в който голяма част от учениците спортуват. Разделени са в две  възрастови групи: Подготвителна група; Деца, които по програма утвърдена от ОС БФС – Враца се сътезават през пролетния и есенния сезон.

Община Борован съвместно с футболен  клуб ФК „Торпедо“ основно се заема с организацията на интересни масови прояви за всички възрасти, като организира  състезания във връзка с кампании на МКБППМН с. Борован под наслов „Не на агресията и зависимостите“.  Спортните празници в училищата са 17 май – Ден на българския спорт, Общински спортен турнир по футбол за ученици, юноши и ветерани.

В ЦПЛР „Маша Белмустакова“ с. Борован се извърщват дейности от обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Сформирани са групи за занимания по интереси в областта на спортното развитие – колективни спортове- волейбол и футбол . Групите по волейбол – ІІ  равнище (с усвоени знания и умения), смесена група / момичета и момчета/. Групите Футбол са две – ІІ и ІІІ равнище (ІІ равнище с усвоени знания и умения и ІІІ равнище – напреднали). За учебните и тренировъчни занимания се ползват спортната база на училище ОУ“Отец Паисий“ с. Борован, стадиона на футболния клуб ФК“Торпедо“ с. Борован и многофункционална спортна площадка.

За осмисляне на свободното време и физическо укрепване на учениците през лятната ваканция ЦПЛР „Маща Белмустакова“ с. Борован продължава своята работа със спортни занимания като организира временна група по колективни спортове волейбол и футбол по утвърден график за всички деца желаещи да спортуват през лятото всеки Вторник и Четвъртък от 09:00-10:30 ч. Също така новоизградените многофункционални спортни площадки във селата Малорад и Добролево дават  възможнаст на всички желаещи да спортуват своя  любим  спорт  а именно футбола.

По отношение на детско-юношеския спорт община Борован има предимство пред редица други общини, както и за начална подготовка на най-талантливите в областта на спорта деца.