Новини

Регионален фолклорен фестивал „Борован свири, пее и танцува”

  31.05.2012 14:48  
На 18 май 2012г. бе проведен V-ят Регионален фолклорен фестивал „Борован свири, пее и танцува”.Във фестивала взеха участие самодейните състави от читалищата:
•    НЧ „Развитие 1911”- с.Лехчево
•    НЧ „Просвета”-с.Хайредин
•    НЧ „В.Левски 1908”-с.Нивянин
•    НЧ „ Просвета” –с.Малорад
и домакините от НЧ „Ц.Иванов” –с.Борован.
Журито в състав:
Председател : Елена Николова – гл. експерт „Образование, култура и здравеопазване” при Община - Борован
               Член : Никола Александров – председател на НЧ „Цани Иванов”
               Член : Йордан Митев  - дългогодишен самодеец
направи следната класация:
I.    С грамота за най- добър ансамбъл:
1.    Място - НЧ „Развитие” - с.Лехчево
2.    Място - НЧ „Просвета”- с.Хайредин
3.    Място – НЧ „В.Левски”- с. Нивянин
II.    С грамота за най-добра група за  народно пеене:
1.    Място – ФФ „Българка” НЧ „Ц.Иванов” с.Борован
1.    Място – МПГ с.Хайредин
2.    Място – ЖПГ „Авлига” с.Малорад
3.    Място -  ЖПГ „Пъстра китка” с.Малорад
3    Място – Пенсионерски клуб „Млади сърца” с.Нивянин
III.    С грамота за най-добър танцов състав:
1.    Място - НЧ „Развитие” - с.Лехчево
2.    Място - НЧ „Просвета”- с.Хайредин
3.    Място –НЧ „Ц.Иванов” –с.Борован
IV.    С грамота за изпълнение на песни на Маша Белмустакова и Иван Пановски:
1.    Място  ДФГ „Звънчета”  при НЧ „Ц.Иванов” с.Борован   
2.    Място  ДПГ и детско трио при НЧ „Просвета”„ с.Малорад
3.    Място  ПГ –НЧ „Развитие” с.Лехчево