Новини

Съобщение

  09.08.2012 15:53  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В музикалната зала на читалище „Цани Иванов” с.Борован ще се проведат срещи с ползвателите на земеделски земи във връзка с изготвяне на споразумение по чл.37В от ЗСПЗЗ за Община Борован по землища както следва:
- На 14.08.2012г. от 10:30ч. за землища с.Сираково и с.Добролево;
- На 14.08.2012г. от 14:00ч. за землище с.Малорад;
- На 16.08.2012г. от 10:30ч. за землища с.Борован и с.Нивянин.