Новини

Извънредна сесия на Общински съвет - Борован

  21.08.2012 16:24  
Извънредна сесия на Общински съвет Борован

Уведомяваме Ви, че на 23.08.2012г. от 18:00ч. ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Борован в музикалната зала на читалище „Цани Иванов” - с.Борован при следния дневен ред:

1.Докладни

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно поемане на краткосрочен дълг, чрез ползване на банков заем в размер на 218 000 /Двеста и осемнадесет хиляди/ лв. с цел окончателно разплащане на проектните дейности по подписан договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по ПРСР №06/322/00291 /23.10.2009г. “Преустройство на уличното осветление на с.Борован, Община Борован.

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно промяна Инвестиционна програма за 2012г.

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам. Кмет на Община Борован относно актуализирани мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община Борован, област Враца

2.Организационни

3. Молби

4. Питания

Председател на ОбС Борован: ......................................
                                                     /д-р Цезар Пенчев/