Новини

Обявление за обществено порицание

  31.10.2012 14:14  
     На основание Препис от Протокол с определение от одобрено споразумение № 112 / 18.10.2012 г. по НОХд № 429/2012г. на Районен съд - Бяла Слатина се налага „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на РУМЕН МИТКОВ ИЛИЕВ - с адрес в с. Борован, обл. Враца- ул. „М. Тошев” № 23 за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 и чл. 194, ал. 1, вр. Чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б „б“ от Наказателния кодекс