Новини

Покана за публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Борован за 2012г.

  27.02.2013 16:10  
Кмета на Община Борован, инж. Десислава Тодорова кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, представители на читалища, неправителствени организации и медии на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2012Г. на 06.03.2013г. от 10:00 часа в Музикалната зала на Читалище "Цани Иванов" - с. Борован.
Документацията по Касовото изпълнение на бюджета на общината за 2012г. е на разположение за информация на заинтересованите лица всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа  в деловодството на Общинска администрация Борован. Или може да бъде свалено от следния линк:

Документацията по Касовото изпълнение на бюджета на общината за 2012г