Новини

Съобщение от ЧЕЗ Електро

  10.06.2013 08:20  
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. 
Подмяната на електромерите ще се извърши както следва: 

Община Борован 
На 10.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Малорад - ул. „Митко Палаузов“, ул. „9-ти септември“, ул. „Цветко Згориградски“ 
На 11.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Малорад - ул. „Христо Мишов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Черни връх“ 
На 12.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Малорад - ул. „Въло Цоловски“, ул. „Минзухар“, ул. „Рила“ 
На 13.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Малорад - ул. „Гаврил Генов“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Георги Кирков“ 
На 14.06.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Малорад - ул. „Кирил и Методий“, ул. „Карамфил“, ул. „Коста Петров“