Новини

Борован поддържа културния си облик

  02.07.2013 08:58  

Работници по програмите за заетост в Борован запретнаха ръкави и почистиха площта около паметници в селото. Освен насъбралите се отпадъци, бяха премахнати излишните храсти и друга растителност. Макар и малки тези дейности са похвални и показателни за отношението на хората към културните ни забележителности.