Новини

Разпродават ниви на община Борован

  04.07.2013 15:50  
Първа публична продан на земеделски имоти, собственост на община Борован, обяви частният съдия-изпълнител Георги Борисов. Целта е да се удовлетворят вземанията към „Енемона” и „Фонд за енергетика и енергийни икономии”. Продажбата на общинските имоти е насрочена през август. Дотогава кандидат-купувачите могат да подават документи.  
На тезгяха са сложени 5 ниви в землището на с. Добролево. Общата им стойност е 357 015 лв. За продан са обявени и 6 ниви в с. Сираково, чиято оценка е 234 555 лв. Началната цена, от която започва наддаването при първата публична продан е 75 на сто от стойността на имотите. 
Най-много са обявените за продажба ниви в с. Малорад, които са  разделени в две обявления от страна на съдия-изпълнителя. Първото  включва 6 ниви от землището на селото, които са II и III категории. Общата им начална цена е 185 760 лв. Второто обявление също включва 6 ниви. Сред тях с VIII категория е земята в местността Крушака с обявена за наддаване цена 9 390 лв. Другите ниви, които са от VII и III категории са в местностите Боновското, Дръмките, Малък поток, Годуля и Найденова локва. Общата им начална цена е 52 650 лв.
Община Борован е първата в страната, чиято собственост се разпродава от частен съдебен изпълнител. До този момент са описани са 2 800 декара ниви. До разпродажбата им се стигна след като стана ясно, че тя не може да разплати задълженията си към „Енемона”, изпълнител на строителни дейности по време на кметуването на Петър Цветковски. След местните избори кмет на Борован стана Десислава Тодорова, която наследи борчовете. Опитите й да постигне споразумение за разсрочено плащане с фирмата не дадоха резултат.