Новини

Община Борован с нова електронна услуга

  15.07.2013 15:19  

Ръководството на Община Борован предприе конкретни стъпки към модернизиране на събирането на приходи.

Кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова подписа договор с ИЗИПЕЙ АД, с което улеснява своите клиенти – данъчнозадължени лица при внасяне на дължимите такси и данъци към Общината. Това вече може да се случи лесно и удобно от всяка точка на страната. Дължимите данъци и такси могат да бъдат платени чрез касите на Изипей в България и чужбина и чрез Интернет  /ePay.bg/.

Новата услуга гарантира повишена събираемост от местни данъци, защото е евтина и облекчава хората с увеличените начини и места за плащане. Не е необходимо представянето или попълването на каквито и да е документи, което пести време на клиентите.

При желание от страна на данъчнозадълженото лице, достатъчно е да съобщи ЕГН-то си на касата на Изипей и модулът ще покаже актуална информация за всичко дължимо към Община Борован. Плащането се извършва в реално време. Отразяването на информацията за платените суми става автоматично по партидата на данъчнозадълженото лице.

За повече информация – в сайта на Изипей:

 https://www.epay.bg/?p=front_ad_4_smet&page=front