Новини

Съобщение

  07.08.2013 14:17  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и предстояща процедура за изготвяне на споразумения и създаване на масиви за ползване, между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанска 2013/2014 година, ще се проведе среща на 13.08.2013 г /вторник/ от 10.00 часа в Читалище „Цани Иванов” с.Борован.
Напомняме, че крайния срок за внасяне на суми от ползвателите на т.н „бели петна”, по банковата сметка за чужди средства на общината по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2012/2013 година е 15.08.2013 година.