Новини

Стартира процедурата за избор на кандидатите по Програма”Старт на кариерата” за 2014г.

  11.11.2014 12:00  

На 3 ноември 2014 година в Община Борован се проведе интервю с кандидатите по Програма „Старт на кариерата” – Процедура 2014 г.
Девет младежи до 29 години, които отговарят на критериите на Програмата, се явиха на интервюто. Те кандидатстват за пет работни места в двете дирекции на общината: Администрация и управление, Право, Икономика, Социални дейности и строителство.
Председателят на комисията Яна Бецинска – секретар на общината, обяви регламента на провеждане на интервюто и определи минимума за оценяване на класираните кандидати.
В заседанията на комисията участва и кметът на Община Борован – инж.Десислава Тодорова, който с конкретни въпроси се включваше в събеседването с младите хора.
Общото мнение на комисията е, че младежите имат добри теоретични познания. Подкрепяха своите отговори и с примери от своята практика като студенти или работещи в други сфери на стопанския живот. Повечето предварително се бяха запознали с организацията на работа в общината, нейното ръководство и приоритетните области на нейната дейност.
На кандидатите бяха задавани и конкретни въпроси за работата на дирекциите, за които кандидатстват.
Комисията взе решение да изпълни цялата утвърдена квота, предоставена на общината и по този начин пет млади хора да получат своя старт в кариерата си като общински служители.
В срок до 14 ноември протоколът на комисията ще бъде изпратен до Дирекция „Бюро по труда” – Бяла Слатина и в началото на месец декември 2014 година общината ще сключи трудови договори с окончателно класираните кандидати.