Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  04.12.2014 15:02  

          

                              

 

                             

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с получено писмо от БЧК  с Изх. №  165/25.11.2014 за разпределение на допълнителни средства за пострадалите жители от наводнението в срок до 08.12.2014 г. до 13.00 ч. в деловодството на Община Борован могат  да бъдат подадени заявления по образец. Необходимо е заявленията да бъдат придружени с копие на нотариалният акт на пострадалия имот и в случай на нужда с копие на Експертно решение на ТЕЛК, ако лицето притежава.

Подадените заявления ще бъдат представени на Областен Съвет на БЧК Враца за одобрение и  подпомагане.

 

 

 

 

От Ръководството