Новини

БЧК раздаде допълнителни 450 лв. на пострадалите от наводнението жители на Община Борован

  14.01.2015 13:11  
На 09.01.2015 г. БЧК раздаде допълнителна помощ на пострадалите от наводнението от 31.07. и 01.08.2014г. жители на Община Борован.
Средствата са отпуснати на основание решение на Националния обществен съвет на БЧК за разпределение на наличните финансови средства набрани от фондонабирателната кампания на Български Червен Кръст чрез SMS на кратък номер 1466 и дарения от граждани.
Всеки правоимащ получи сумата от 450 лева. Това бяха 63 домакинства на територията на Общината.
Сумата е отпусната като са взети предвид критерии, взаимствани от МФЧК, а именно:
1 критерий: Самотна майка – единствен осигурител на доходи;
2 критерий: Самотна майка с малки деца – до 3 годишна възраст
3 критерий: Семейство , в което има инвалид
4 критерий: Състои се само от възрастни хора – над 65 годишна възраст
5 критерий: Големи семейства – с повече от 5 члена
6 критерий: Пострадали жители, не получили помощи на предишен етап

Жителите от населените места подадоха Заявление по образец до Общественият съвет към Община Борован. Те бяха разгледани на нарочно събрание и предоставени за одобрение и изпълнение на Областният Съвет на Български Червен Кръст.
На заседанието бяха разгледани 100 Заявления на жители, които бяха обработени както следва:
- За с. Нивянин – 78 броя
- За с. Малорад – 13 броя
- За с. Борован – 9 броя;

И вследствие на това бяха разпределени в 3 групи:
- Лица, пострадали от настъпилата бедствие, но поради техническа причина не са били подпомогнати на предишен етап – 9 човека
- Лица, отговарящи на критерий от 1 до 5 – 54 човека
- Лица, получили отказ поради некоректно подадено заявление, липса на приложени документи и липса на поражения в имота им – 37 човека.