Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

  23.02.2015 16:24  

 

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ОТ

 КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

 

 

 

            Искам от свое име,  от името на персонала и най-вече на децата от ЦНСТ-I  и  ЦНСТ-II в с.Борован, да Ви изкажа безкрайната си благодарност за предоставеното дарение в размер на 5 /пет/ тона дизелово гориво за нуждите на двата центъра за отоплителен сезон  2014-2015 година .

            С настоящето Ви благодарим, че във  време в което община Борован се намира в затруднено икономическо състояние  Вие, се отзовавате за пореден път на нашият апел  за помощ и не останахте безразличен към злочестата съдба на тези  деца.

            Благодарение на дарението  за  децата и младежите в ЦНСТ –I  и  ЦНСТ-II в с.Борован, е осигурено топло и уютно място за живеене.

            За всичко направено от Вас до сега за децата и за онова, което предстои да направите искам отново да изкажа своята огромна човешка благодарност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение:

Инж.Десислава Тодорова

Кмет на Община Борован