Новини

с. Сираково ще се радва на нов Параклис

  16.03.2015 16:01  

Борованското село Сираково ще се радва на нов параклис. В населеното място никога не е имало храм. Идеята да се построи Параклис се появила още през 2006 година. Проектът  е направен  в началото на 2007г., като  се  започнало с изливането на  основите на Параклиса. По необясними причини строителството е било спряно. Средства за доизграждането на православния Параклис са заложени в разходната част на бюджета на община Борован. На сесия на Общински  съвет Борован, проведена на 27.02.2015г. е гласувана сумата от 30 000 лв. , които средства са целева субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи на Община Борован.  Предстои  да бъде проведена обществена   поръчката  за избор на фирма изпълнител.

Надяваме се до края на тази година  жителите на с.Сираково да имат къде да отбелязват своите празници.