Новини

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни

  02.06.2015 14:53  
Комисията за разпределяне на общинските пасища, мери и ливади, уведомява всички участници в процедурата по чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на основание чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ, че могат да подадт заявление в срок до 10.06.2015 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ.
Заявленията се подават до председателят на комисията, назначена със Заповед № 148/08.05.2015 г. на зам.кмета на Община Борован, в деловодството на общинска администрация с. Борован.