Новини

Самоуправство от страна на кмета на с. Нивянин

  19.06.2015 16:28  

Постъпила е жалба в Общинска администрация Борован от жител на с. Нивянин на 17.06.2015 г., за паднала топола в парка на с. Нивянин и за наличието на други високи тополи, които представляват опасност за живота, здравето и имуществото на жителите на с. Нивянин, Кметът на Община Борован изпрати постоянно действаща комисия за оглед и становище по жалбата. Комисията, назначена със Заповед на Кмета изготви протокол с констатация, че наличните дървета представляват опасност за сигурността на жителите на селото. Въз основа на този протокол бе издадена Заповед № 194/ 17.06.2015 г. за отстраняване на опасната дълготрайна декоративна растителност от служители на общинска администрация и получената дървесина да бъде предоставена за нуждите на ЦДГ „Тошка Петрова“ с. Борован, филиал с. Нивянин.

При изпълнението на тази заповед, служителите на общината са били ругани, заплашвани и изгонени от кмета на с. Нивянин – Милен Гайдарски. Същият е възпрепятствал действията им. Бе поискано съдействие от органите на МВР – конкретно от началника на ПУ – Борован, който присъстваше на повторните опити на служителите да изпълнят заповедта на кмета на Община Борован. В негово присъствие кмета на с. Нивянин продължи да възпрепятства достъпа до опасните дървета, като в тези си действия той бе подпомогнат и от Петър Цветковски – общински съветник към ОбС - Борован.

На 19.06.2015 г. бе направен друг опит за изпълнение на заповедта в присъствието на Кмета на Община Борован. Кмета на с. Нивянин, Милен Гайдарски отново попречи на изпълнението на заповедта на Кмета на общината, като призовава и други жители на селото в своя подкрепа. Там отново присъстваше и Петър Цветковски, който подпомагаше по всякакъв начин действията на Милен Гайдарски. Държаха се арогантно и неуважително и отново възпрепятства действията на служителите по изпълнение на заповедта на Кмета на Общината. Милен Гайдарски паркира личният си автомобил в периметъра на падащото дърво, като заедно с Петър Цветковски застанаха на пътя на резача и попречиха да извърши изрязване на дърветата.

Жалба от кмета на Община Борован до Районна прокуратура гр. Бяла Слатина